دهکده جهانی
بمناسبت اعیاد قربان و غدیر خبرهای خوبی برای علاقه مندان به علم و پیشرفت داریم
۲۵ درصد تخفیف ویژه از عید قربان تا عید غدیر روی کلیه دوره های آموزشی

مهلت بهره مندی تا ۷ مردادماه