پایان مهارت آموزی ، آغاز تعهد ماست.

تیم آموزشی دهکده جهانی همواره در صدد است تا بتواند آموزش های خود را منطبق بر نیاز بازار کار تنظیم نموده و در مخاطبان خود ضمن حفظ علاقه به یادگیری و ارتقاء مهارت های فردی ، اعتماد به نفس لازم و تجربه کافی جهت اشتغال در شغل یا ارتقاء شغل را ایجاد نماید.

اهمیت دوره های دهکده در جایی نقش لازم را می یابد که مخاطب دانش آموخته این موسسه تجارب خود را در کار به رخ کشیده و ابراز رضایتش را از وقت و هزینه با سایرین به اشتراک گذارد.

پس از خاتمه دوره ها ، تیم ارتباط با صنعت به متقاضیان کمک می نماید تا بتوانند رزومه خود را تنظیم و در اختیار کارفرمایان قرار دهد ، در این مسیر ، دهکده جهانی همواره در کنار شماست و تا مقصد شما را همراهی می نماید. 

شریک یادگیری سازمان ها هستیم!

یکی از دغدغه های کارفرمایان بخش خصوصی ، شرکتها ، سازمان ها و موسسات بحث ارتقاء علمی و دانش مهارتی منابع انسانی خود می باشد.

طراحی مطلوب و متناسب نیاز و زمان و مکان کارفرما ، استفاده از ابزار و اساتید منتخب و صاحب تجربه لازم و ارائه گواهی های معتبر شغلی تنها بخشی از مشغله مدیران آموزش سازمان ها می باشد.

دفتر ارتباط با صنعت این موسسه همواره کوشیده است تا بهترین تجربه آموزشی را برای پرسنل این سازمان ها ایجاد نماید.

به این منظور همکاران واحد ارتباط با صنعت مستقر در مرکز غرب همواره جهت ارائه مشاوره و راهکار و همکاری در خدمت کارفرمایان در سراسر کشور عزیزمان می باشند.

قبل
بعدی