بلاگ

دهکده جهانی نماینده انحصاری دانشگاه بین المللی NorthWest در ایران شد.

Cover News 1

در سایه ایزد متعال و در نیمه پاییز 1400 بعد از گذشت یکسال تجربه موفق همکاری با دانشگاه بین المللی نورث وست ، مدیران سه موسسه ( دانشگاه بین المللی نورث وست در گرجستان ، المجد کشور عمان و دهکده جهانی ) در کنار هم توافق نمودند نمایندگی انحصاری این دانشگاه بین المللی به دهکده جهانی سپرده شود.

دانشگاه بین المللی نورث وست پس از انجام مطالعات لازم حوزه فعالیت های قابل انجام در قلمرو جمهوری اسلامی ایران را بر اساس یک برنامه استراتژیک با دهکده جهانی دانش و مهارت به اشترک گذاشت و چشم انداز روشنی را برای خدمت رسانی به نسل جوان و دیگر علاقه مندان به این حوزه از طریق اعطای نمایندگی رسمی و انحصاری به دهکده جهانی در کنار تفویض مسئولیت معاونت آموزشی دانشگاه به جناب آقای مهندس حمیدرضا منصوری مدیر عامل دهکده جهانی دانش و مهارت پیش روی قرارداد.

امید می رود در پرتو این تشریک مساعی در آینده ای نه چندان دور شاهد توسعه کمی و به ویژه کیفی آموزش های دانش بنیان و مهارت محور مبتنی بر نیاز های حال و آینده بازارهای کار داخلی و بین المللی برای نیروهای انسانی جوان کشور عزیزمان ایران باشیم.

روابط عمومی دهکده جهانی ضمن تبریک به همکاران ، اساتید و دانشپذیران ارجمند، برای هر سه مجموعه آرزوی نیکروزی دارد.

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید