تغییر ساعت رسمی کشور
امشب مورخ ۳۰ شهریورماه در ساعت ۲۴ ساعت کشور یکساعت به عقب (ساعت ۲۳)کشیده می شود.
از فردا کلیه کلاسها با ساعت رسمی کشور برگزار می گردد.