با شما هستیم از مهارت تا ادامه تحصیل

پنجشنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۰ با حضور ریاست دانشگاه پیام نور واحد اکراین و گرجستان در محل دهکده جهانی ، قرارداد همکاری مشترک بین دو مجموعه به امضا رسید.
دکتر رضا الماسی ریاست پیام نور این دو کشور این قرارداد را در راستای پذیرش آسانتر دانشجو دانست و از این پس فراگیران و مخاطبان دهکده جهانی بدون نیاز به آزمون و یا شرایط خاص دیگری میتوانند در رشته مورد علاقه خود ثبت نام و ادامه تحصیل نمایند.
لازم به توضیح است شرکت در این دانشگاه ها به صورت آموزش از راه دور و با پشتیبانی دهکده جهانی بوده و متقاضی تنها یکی از ترم های خود را در کشور مطبوع آزمون پایان ترم خواهد داد که شامل سفری چند روزه خواهد بود.
دهکده جهانی برای متقاضیان این حوزه خبر های خوبی خواهد داشت.