قـابل توجه متقاضیان اعزام،محل موسسه فـرزانگان راه وطن متعلق به دهکده جهانی صرفاٌ در محل مرکز غرب

به نشانی صادقیه – خ آیت الله کاشانی – تقاطع پل حکیم و ستاری – نبش کوچه مطهری پلاک 2 می باشد.

هر گونه مشاوره و فعالیت در غیر از محل فوق الذکر خارج از مسئولیت این موسسه می باشد.