بلاگ

واکسیناسیون همکاران و اساتید دهکده جهانی

168967387

با توجه به لزوم و اهمیت واکسیناسیون کلیه همکاران و اساتید در مراکز دهکده جهانی واکسینه شدند.

همچین روابط عمومی دهکده جهانی از کلیه واجدین شرایط واکسیناسیون درخواست می نماید تزریق واکسن را در اولویت کار خود قرار دهند تا به زودی این بیماری به اتمام برسد.

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید