با استعانت از درگاه خداوند متعال و بررسی های همه جانبه کمی و کیفی سازمان مدیریت کشور

با افتخار ، دهکده جهانی دانش و مهارت واجد شرایط مجوز آموزش کارکنان دولت شناخته شد و امروز طی مراسمی در آن سازمان معظم این گواهینامه به حمیدرضا منصوری مدیرعامل دهکده جهانی اعطا گردید.

تایید این صلاحیت به آن معنی است که کیفیت ، فضا و مدرس و کادر علمی و محتوای آموزشی و سایر امکانات و ملزومات آموزشی از شان فراگیر خواهد بود و لذا پرسنل دولت میتوانند با آرامش خاطر از خدمات آموزشی موسسه بهره مند گردند.

هماینک دهکده جهانی با بهره مندی از مجوز های متعدد از سازمان های ذیصلاح کشور ، فضای امن و مطمئن در خصوص آموزش های مهارتی تلقی میگردد.

روابط عمومی دهکده جهانی ضمن تبریک به همه هنرجویان فعلی موسسه ، از کلیه پرسنل دولت جمهوری اسلامی دعوت مینماید تا به خانواده دهکده جهانی بپیوندند.