دوره تخصصی طراحی دکوراسیون داخلی

دهکده جهانی با سابقه طولانی در آموزش تخصصی طراحی دکوراسیون داخلی همواره سعی نموده است اصول اساسی مهارت آموزی را رعایت و کیفیت خاص در سرویس آموزش ارائه نماید.
محتوی به روز و منطبق بر نیاز بازار کار ، اساتید کار آزموده و فضای مناسب آموزشی نیاز اولیه آموزش است.
بر اساس آخرین مصوبه هیات علمی دپارتمان معماری ، قالب ارائه این دوره محبوب به صورت 3 ترم آموزشی در نظر گرفته شده است که مسیر آن طبق تصویر فوق است.

خروجی هر ترم منجر به شغل و یادگیری یک مهارت است و افرادیکه که در این دوره به صورت کامل شرکت می نمایند به صورت کاملا حرفه ای آماده ورود به بازار کار دکوراسیون داخلی خواهد شد.

دهکده جهانی به منظور تطابق با استاندارد های بین المللی ضمن استفاده از آخرین ویرایش نرم افزار های معماری ، محتوی علمی و مهارتی خود را با دانشگاه بین المللی نورث وست نیز هماهنگ می نماید و به شرکت کنندگان گواهینامه این دانشگاه را نیز ارائه می نماید.

برنامه دوره های دپارتمان معماری

نمونه کار دانشپذیران