واحد ارتباط با صنعت

دهکده جهانی دانش و مهارات به پشتوانه زیر ساخت های گسترده، اساتید مجرب و پرسنل توانمند خود چشم اندازی روشن را در مسیر رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و همچنین انتقال دانش و مهارت تخصصی به کسب و کارهای جاری کشور، واحد ارتباط با صنعت را ایجاد نمود.

این واحد برای نیل به اهداف دهکده جهانی دانش و مهارت فعالیت خود را درسه حوزه تفکیک نموده است:

1- اجرای پروزه های صنعتی و سازمانی :
واحد ارتباط با صنعت با توجه امکانات سخت افزاری ، نرم افزاری، علمی و مهارتی خود سعی در ایجاد یک هویت جدید در بازار کسب و کار آموزش به عنوان مشاور و مجری پروژه های کسب و کار دارد. این واحد معتقد است اگر سازمانی توان آموزش مفاهیم علمی و مهارتی را دارد پس باید توانایی ارائه و پیاده سازی این مفاهیم را در سازمان های متقاضی داشته باشد. دهکده جهانی دانش و مهارت آماده است که خدمات مشاوره ای خود را در مسیر توسعه کسب و کارها و بالابردن کیفیت محصولات و خدمات سازمان های متقاضی به بهترین شکل ارائه نماید.

2- آموزش های سازمانی : واحد ارتباط با صنعت به پشتوانه اساتید مجرب و باسابقه و همچنین گستردگی حوزه های تخصصی خود که در غالب 11 دپارتمان آموزشی ارائه گردیده است، دهکده جهانی دانش و مهارت آمادگی لازم را جهت برگزاری دوره های آموزشی سازمانی به صورت حضوری ، غیرحضوری (آنلاین و آفلاین) را برای مجموعه های متقاضی اعلام می دارد.

3- عقد تفاهم نامه با سازمان های همکار و همتراز : دهکده جهانی دانش و مهارت با هدف گسترش روابط علمی و فرهنگی خود با سازمان‍های آموزشی، دولتی و مهارتی؛ واحد ارتباط با صنعت را مسئول نموده تا با عقد تفاهمنامههای مشترک بین دهکده جهانی دانش و مهارت و سازمان های همتراز تمهیدات لازم را در مسیر توسعه و ارتقائ روابط مبذول دارد.