شرکای علمی

دهکده جهانی دانش و مهارت میکوشد همواره ضمن رصد مستمر بازار کار و دوره های مورد نیاز صنعت و کسب و کار با مراکز علمی مختلفی در سراسر دنیا محتوی علمی و عملی خود منطبق سازد.
همکاری با دانشگاه ها و موسسات همتراز علمی دنیا هریک از طریق قرارداد هایی با دهکده جهانی بصورت انحصاری امکانپذیر گردیده است که در ذیل برخی از این موسسات خدمتتان معرفی گردیده اند.


دانشگاه بین المللی نورث وست از طریق دفتر گرجستان خود و با همکاری المجد در کشور عمان قراردادی همکاری انحصاری با دهکده جهانی در حوزه های فعالیت مهارتی دارند و دارندگان گواهینامه های دهکده جهانی همزمان از گواهینامه دانشگاه بین المللی نورث وست بر خوردار خواهند شد.
www.nwiu.education


دانشگاه UBIS در ژنو سویس در حوزه های مدیریت و کسب و کار شریک علمی دهکده جهانی می باشد. سویس خود به عنوان پرچمدار علم مدیریت و علوم مالی شرایط مناسبی را برای افرایکه تمایل دارند به ادامه تحصیل در آن کشور یا سایر کشورهای اروپایی سفر کنند مهیا نماید.
www.ubis-geneva.ch


موسسه آموزش عالي کاسل هيل استراليا يک مرکز آموزشهاي آکادميک و مهارتي استراليايي مستقر در سيدني استرالياست. هدف اصلي اين مرکز آموزشي همکاري و توسعه مراکز آموزشي بين المللي با بکارگيري و همکاري دانشگاه ها و ساير مراکز آموزش عالي خصوصي و دولتي استراليا است.
مرکز آموزش عالي کاسل هيل استراليا از طريق قراردادي رسمي همکاری خود را با دهکده جهاني دانش و مهارت آغاز نموده و بصورت انحصاری با اين سازمان همکاري دارد.
www.chaedu.com.au


انستيتو ملي آموزش و تکنولوژي (National Institute of Education and Technology ) يک موسسه آموزشي رسمي و دارنده مجوز فعاليت آموزشي با داشتن مراکزي در شهرهاي بريزبن و هوبارت استراليا ميباشد. دوره هاي آموزشي مهارتي و کاربردي اين موسسه آموزش عالي استراليايي شامل حوزه وسيعي از آموزشهاي عملي و کاربردي مراقبت بهداشت و سلامت، هوانوردي، مديريت کسب و کار، فناوري اطلاعات، مديريت هتلداري، مد و طراحي لباس، و مالي و حسابداري و زبان انگليسي ميباشد. با اعتبار بالايي که اين موسسه آموزش عالي استراليايي در ارتباطات و فعاليتهاي مشترک آموزشي با موسسات آموزشي بين المللي کسب کرده است با تمرکز به اين مزيت سرمايه گذاري عمده اي روي صادرات و توسعه بازار جهاني نموده است.
www.niet.edu.au


دانشگاه بين المللی قبرس در قبرس شمالي واقع شده و توسط شورائي شامل رياست دانشگاه و روسا و معاونين آنان مديريت و اداره ميگردد. اين شورا ضمن سرپرستي و اداره و هماهنگ نمودن مسائل داخلي دانشگاه همچنين ارتباطات خارج از سازمان را نيز بعهده دارد. پس از بيش از 22 سال تلاش و کوشش مقام مديريت، دانشگاه بين المللي قبرس در حال حاضر موفقترين مرکز آموزشي در جزيره قبرس بوده و داراي محيط دانشگاهي بزرگي بوسعت بيش از يک ميليون متر مربع ميباشد و دانشگاه تمرکز بسيار زيادي بر روي فعاليتهاي تحقيقاتي ، مسئوليتهاي اجتماعي، محيط زيست و فرهنگ و جذب تعداد رو به رشدي دانشجو از بيش از يکصد کشور دنيا را دارا ميباشد.
www.ciu.edu.tr