دپارتمان هرکا (هتلداری – رستوران – کافی شاپ)

چرا هرکا؟

چقدر هنر جذابی هست صنعت آشپزی ، کافه و هتلداری مجموعه دهکده جهانی سالهاست که با وجود کارگاه مجهز و امکانات مدرن در سه حیطه جذاب هتلداری – رستوران و کافی شاپ خدمات آموزشی جذابی را به مخاطبان ارائه می نماید.

هرکا مخفف سه لغت بالا است و در سطح بین المللی شناخته شده و مفهوم است.

دهکده جهانی کارگاه مدرن خود را در مرکز غرب دایر نموده است و بخش های عملی در این حوزه در آنجا برگزار می گردد.

مخاطبان این دوره توانایی لازم جهت اشتغال در بازار کار داخلی یا خارج از کشور را خواهند داشت.

برنامه دوره های دپارتمان هرکا (هتل - رستوران - کافی شاپ )
نمونه کار دانشپذیران