حضور دهکده جهانی به همراه صنایع خرده فروشی اشل در نمایشگاه ایران ریتیل شو 2021

در این نمایشگاه دهکده جهانی دستاوردی جدید را رو نمایی نمود و آن هم مهارت به همراه اشتغال بوده است.

کاری بزرگ با همکاری شرکای علمی و اجرائی جهت پیشرفت علاقه مندان به یادگیری مهارتی و اشتغال زائی برای جوانان این مرز و بوم.

همچنین مهندس حمیدرضا منصوری مدیر عامل محترم مجموعه دهکده جهانی از غرفه این مجموعه در طی نمایشگاه بازدید و با مدیران عامل و ارشد مراکز و مال های تجاری تهران و شهرهای دیگر گفتگو داشتند که نتایج ارزنده این مذاکرات به همراه داشته است.

همچنین تصمیم بر آن شد که علاقه مندان در دوره  های مختلفی بورسیه و تضمین استخدام نمودند.