کارگاه فرصت های شغلی در حوزه شبکه

کارگاه فرصت های شغلی در حوزه شبکه در روز چهارشنبه مورخ 99/08/28 در دهکده جهانی دانش و مهارت مرکز ابن سینا با حضور مهندس بهنیا گیو مدیر دپارتمان ICT دهکده جهانی و مدرس بین المللی مایکروسافت و سیسکو برگزار گردید.

این کارگاه با استقبال بسیار زیاد در سراسر کشور قرار گرفت و علاقه مندان بصورت آنلاین از این سمینار بهره مند شدند.
همچنین تعداد محدودی از علاقه مندان که دسترسی مناسب به اینترنت نداشتند بصورت حضوری و با رعایت پروتکلهای بهداشتی در مرکز ابن سینا از این کارگاه بهره مند شدند.