اهدا مدارک دانشگاه نورث آمریکا به دانشپذیران مرکز غرب

روز گذشته مدارک دانشگاه بین المللی نورث وست آمریکا با رعایت پروتکلهای بهداشتی به تعداد محدودی از برترین دانشپذیران مرکز غرب دهکده جهانی دانش و مهارت با حضور مدیریت محترم عامل دهکده جهانی اهدا شد.

مدارک دانشگاه نورث یک مدرک بین المللی با قابلیت بسیار زیادی می باشد که دهکده جهانی دانش و مهارت بعنوان نماینده این دانشگاه در ایران مجوز فعالیت دارد.

در این مراسم مهندس حمیدرضا منصوری مدیریت محترم عامل دهکده جهانی نقشه راه دهکده جهانی برای بین المللی شدن و ارتباط با مراکز شناخته شده و بین المللی ترسیم نمودند . نوید آینده ای روشن و خبرهای خوبی زمینه را به علاقه مندان دادند.

سایر دانشپذیران جهت پیگیری مدارک خود با مرکز خود تماس حاصل فرمایند.

تلفن مراکز:

مرکز غرب:02144968200

مرکز ابن سینا:02188701021

مرکز حافظ:02166704410