کمپ های نوروز 1400

زمان برگزاری کمپ های نوروز سال 1400 در دهکده جهانی دانش و مهارت اعلام گردید.

جهت مشاهده به بخش تقویم آموزشی مراجعه فرمایید.

همچنین لازم به ذکر است ثبت نام کلیه دوره ها تا تاریخ 99/11/25 شامل 30 درصد تخفیف

ثبت نام از تاریخ 99/11/26 الی 99/12/10 شامل 20 درصد تخفیف

ثبت نام از تاریخ 99/12/11 الی 99/12/20 شامل 10 درصد تخفیف می باشد.