دریافت لوح همبستگی از طرف دانشگاه نورث وست

اهدا تقديرنامه و لوح همبستگي از طرف رياست دانشگاه بين المللي نورث وست به مديريت دهكده جهاني دانش و مهارت و آغاز همكاري مشترك از تاريخ اول اكتبر سال جاري ميلادي در مراسمي با حضور مديران دو مجموعه.