جلسه امور بین الملل

روز چهارشنبه جلسه ای به میزبانی دپارتمان امور بین الملل و با حضور مدیر عامل دهکده جهانی و کلیه مدیران شعب و دپارتمان ها در مرکز غرب برگزار گردید.

در این جلسه مهندس مسعود ذوالنوریان به تشریح عملکرد دپارتمان در حوزه امور بین الملل پرداختند که در ماه گذشته این دپارتمان با دانشگاه های معتبر دنیا وارد مذاکره شده و تا به این روز با 5 دانشگاه معتبر قرار داد همکاری بسته است.
همچنین از کارگاه کافی شاپ مرکز غرب که اخیرا با به روز رسانی به یکی از کارگاه های قوی در حوزه کافی شاپ در خاورمیانه تبدیل شده است بازدید به عمل آوردند.

#دهکده_جهانی_دانش_و_مهارت