کارگاه جامع مارکتینگ

روز پنجشنبه در مرکز ابن سینا دهکده جهانی دانش و مهارت با حضور اساتید بنام این حوزه کارگاه جامع مارکتینگ برگزار گردید.

در این کارگاه مهارت های کاربردی نظیر مهارت های مذاکره،تکنیک های دیجیتال مارکتینگ،تکنیک های بازایابی و فروش و Body Lnaguage با حضور مدیریت مرکز ابن سینا خانم مهندس سوزان نقوی ،آقای دکتر رامین روحی ،آقای دکتر متین آل احمد و آقای دکتر رضا فیاض برگزار گردید.
از این کارگاه تعداد بسیار زیادی از علاقه مندان به این حوزه  از طریق سامانه آنلاین دهکده جهانی بهره مند شدند که به زودی در صفحه آپارات دهکده جهانی دانش و مهارت قرار داده خواهد شد.