دهکده جهانی دانش و مهارت از جمله مراکز محدود مراکز آموزشی می باشد که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارزیابی و تایید صلاحیت گردیده است ، این موسسه مجاز به آموزش کارکنان دولت در حوزه امور اداری ، مالی و بازرگانی و در حیطه آموزشی امور مالی در استان تهران می باشد.

دهکده جهانی ، شریک یادگیری سازمان های دولتی و پیشرو می باشد.

WhatsApp Image 2021-10-12 at 1.54.24 PM (2)