موسسه آموزشی دهکده جهانی دانش و مهارت دارنده مجوز رسمی فعالیت از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد. بدیهی است دانشپذیران این موسسه از کلیه مزایای قانونی دارندگان گواهینامه مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای بهره مند خواهند بود. جهت اعطای این گواهینامه پس از پایان دوره و موفقیت دریافت گواهی دهکده جهانی ، متقاضی می بایست توسط ارزیابان سازمان فنی و حرفه ای محک خورده و در آزمون مربوطه شرکت نمایند.

دهکده جهانی مفتخر است که سطح علمی و دانش فنی دانشپذیران خود را به گونه ای رشد داده است که قالب شرکت کنندگان در این آزمون ها بتوانند حد نصاب لازم را کسب و به دریافت گواهینامه مربوطه نائل آیند.

نمونه-مدرک-فنی-و-حرفه-ای