دهکده جهانی مرکز مجاز از سوی سازمان نظام صنفی رایانه ی کشور. از آنجایکه بخش عمده ای از فعالیت موسسه در بر گیرنده مخاطبان رایانه می باشد، با اخذ مجوز های لازم کوشیده ایم بستر فعالیت دانشپذیران خود را جهت ورود به بازار کسب و کار تسهیل نماییم. دهکده جهانی در صدد است تا با سیاست های استارپ آپی بتواند تیم های خوب برنامه نویسی ، شبکه و سخت افزار را حمایت نماید.

WhatsApp Image 2021-10-12 at 1.54.24 PM