مجوز رسمی فعالیت از دفتر آموزش های آزاد وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در زیر دهکده جهانی دانش و مهارت قرار گرفته است تا در رشته های مختلف متقاضیان بتوانند از مزیت دریافت گواهینامه وزارت علوم نیز بهره مند گردند.

حوزه های زبان های خارجه ، فناوری اطلاعات ( I.T ) ، حقوق و همینطور زمینه خلاقیت دارای مجوز رسمی این موسسه از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می باشد.