مشارکت علمی و پژوهشی دانشگاه بین المللی نورث وست و دهکده جهانی سبب گردیده که کلیه رشته های مهارتی دهکده جهانی توسط نورث وست اینترنشنال به تایید رسیده و دارندگان مدارک پایانی دهکده بتوانند به موازات از گواهینامه نورث وست بهره مند گردند.

این گواهی دارای دو هولوگرام ، کاغذ امنیتی غیر قابل کپی و ضد اسکن و همینطور دارای کد ثبت شده به منظور اعتبار سنجی آنلاین از طریق سایت دانشگاه می باشد.

توضیحات :

  • گواهی نورث وست برای متقاضیانی که دوره های دهکده جهانی را با موفقیت به پایان رسانده اند بدون پرداخت هزینه صادر می گردد.
  • صدور این گواهینامه توسط نورث وست اینترنشنال و از طریق کشور گرجستان می باشد و مدت زمان صدور حدود 45 روز کاری به طول می انجامند.
  • دارنده گواهی می تواند از سایر خدمات نورث وست مشروط بر پرداخت هزینه بهره مند گردد. (ریز نمره – ترجمه رسمی – مهر دادگستری و امورخارجه صادر کننده)