پکیج مبانی ICDL PACK

ابتدایی ترین مسیر یادگیری جهت ورود به دنیای کامپیوتر گذراندن این دوره توصیه می شود . این دوره پیش نیاز…

تومان1,200,000

مبانی کامپیوتر ICDL 2019 Level 1

ابتدایی ترین مسیر یادگیری جهت ورود به دنیای کامپیوتر گذراندن این دوره توصیه می شود . این دوره پیش نیاز…

تومان700,000

مبانی کامپیوتر ICDL 2019 Level 2

ابتدایی ترین مسیر یادگیری جهت ورود به دنیای کامپیوتر گذراندن این دوره توصیه می شود . این دوره پیش نیاز…

تومان700,000