دهکده جهانی دانش و مهارت با سابقه طولانی در آموزش دکوراسیون داخلی تخصصی طراحی همواره سعی نموده است اصول اساسی مهارت آموزی را رعایت و کیفیت خاص در سرویس آموزش ارائه نماید.

اتوکد دو بعدی

– در این دوره چه آموزش داده می شود؟ توانایی واردکردن مختصات نقاط به روش های مختلف و شناخت زاویه…

تومان2,000,000

اسکیس و راندو

– در این دوره چه آموزش داده می شود؟ معرفی درس، واژگان مربوطه و ابزارها آشنایی با انواع خط معماری،…

تومان1,500,000

پکیج طراحی دکوراسیون داخلی Junior ( سطح اول )

– در این دوره چه آموزش داده می شود؟ فهم معماری و مبانی هنرهای تجسمی شکل، ترکیب و بافت تناسب،…

تومان4,200,000

متره و برآورد

– در این دوره چه آموزش داده می شود؟ متره و برآورد آشنایی با سرفصل های کارهای ساختمانی و واحدهای…

تومان1,300,000

مواد و مصالح

– در این دوره چه آموزش داده می شود؟ خواص و ویژگیهای فنی مصالح مصالح و محیط زیست انواع مصالح…

تومان1,300,000

نقشه کشی و نقشه خوانی و برداشت فضا (رولوه)

– در این دوره چه آموزش داده می شود؟ شناخت وسایل و ابزار نقشه کشی، ترسیم سطوح واحجام هندسی چگونگی…

تومان2,000,000

هنر معماری

– در این دوره چه آموزش داده می شود؟ فهم معماری و مبانی هنرهای تجسمی شکل، ترکیب و بافت تناسب،…

تومان1,000,000