ایلاستریتور

-. در این دوره چه آموزش داده می شود؟ Basic Shape Vector Basics and Paths Shape Management Colors and Mesh…

تومان900,000

ایندیزاین

-. در این دوره چه آموزش داده می شود؟ مبانی گرافیک کامپیوتری وآشنایی با محیط نرم افزار ایندیزاین استفاده از…

تومان500,000

پکیج کامل طراحی با نرم افزار های گرافیک

-. در این دوره چه آموزش داده می شود؟ در حال نوشتن هستیم !

تومان2,720,000

طراحی لوگو

-. در این دوره چه آموزش داده می شود؟ طراحی لوگوهای نوشتاری ، مونوگرام ، مونوتایپ طراحی لوگوهای تصویری ،…

تومان1,500,000

فتوشاپ جامع و کاربردی

-. در این دوره چه آموزش داده می شود؟ Photoshop basic Image basic Layers and selection tool Advance Selection Transform…

تومان1,400,000

فتوشاپ و ایلاستریتور

-. در این دوره چه آموزش داده می شود؟ در حال نوشتن هستیم !

تومان1,840,000

فتوشاپ و کورل

-. در این دوره چه آموزش داده می شود؟ در حال نوشتن هستیم !

تومان1,600,000

کورل

-. در این دوره چه آموزش داده می شود؟ مباحث پایه گرافیک آشنایی با محیط، تنظیمات صفحه کرل و استفاده…

تومان600,000