تحلیل تکنیکال در بازار بورس _ ابن سینا – پنجشنبه ها 15:00 الی 20:00

ریال1.350.000
0فروش
ریال1.350.000