برنامه نویسی Python _ غرب – یکشنبه و سه شنبه ها 17:30 الی 20:30

1,300,000 تومان
0فروش
1,300,000 تومان

روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 17:30 الی 20:30 __ شروع از : 1400/02/19

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
این دوره شروع شده است !!