دهکده جهانی در راستای رسالت خود که آموزش نیروهای حرفه ای و آماده سازی آن ها برای ورود به بازار کار می باشد.
تصمیم به برگزاری دوره های آموزشی خود به صورت کمپ های کوتاه مدت برای دانشجویانی که نیاز دارند یک مهارت را به صورت حرفه ای در مدت کوتاه تری به صورت کامل آموزش ببینند توصیه می شود تا در این دوره شرکت کنند.
همچنین این دوره به افرادی که از شهرستان ها نیاز به آموزش حضوری دارند پیشنهاد می گردد زیرا میتوانند در این مدت کوتاه با اقامت داشتن در یکی از هتل های تهران در مدت کوتاه به صورت حضوری دوره مورد نیاز خود را شرکت کنند.
IMG 4793 scaled 1

تصاویر دانشجویان