در کنار یگدیگر کرونا را شکست میدهیم.حمایت دهکده جهانی از کسب و کارهای آسیب دیده

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم ، موجیم که آسودگی ما عدم ماست

در کنار یکدیگر کرونا را شکست میدهیم

هیات مدیره دهکده جهانی ، در راستای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده به مدت محدودی برای کلیه علاقه مندان به دوره های مهارتی ، ۲۰ ٪ تخفیف در نظر گرفته است.

علاقه مندانی که تمایل دارند ، با فراگیری مهارت و کسب و کار ، جبران صدمات ناشی از این بیماری را نمایند میتوانند از این سرویس ویژه بمدت محدود استفاده نمایند.


روابط عمومی ، دهکده جهانی